Ansprechpartner in der Geschäftsstelle Aschersleben

Angelika Bünger

Anzeigenannahme
Telefon: 03473/ 84 07 30
Telefax: 03473/ 84 07 40
E-Mail: angelika.buenger@mz.de

Simone Frellstedt

Anzeigenannahme
Telefon: 03473/ 84 07 31
Telefax: 03473/ 84 07 40
E-Mail: simone.frellstedt@mz.de

Lokalredakteure der MaM Mediaagentur Mitteldeutschland GmbH

Nadja Bergling

Redakteurin
Telefon: 03473/ 84 07 44
Telefax: 03473/ 84 07 40
E-Mail: nadja.bergling@mz.de